Kakel och klinker är snyggt och smidigt att ha i hemmet i såväl kök som dusch. 
God kvalité på materialet i samband med noggrannt underarbete är det bästa skyddet mot fuktskador. 

Företaget arbetar med kända produkter för bästa resultat.