Företaget utför allt från grund till tak. Mellan dessa ingår golvläggning, ventilation, tilläggsisolering, fasadrenovering, markarbete m.m.

Företaget utför även inglasning av uterum i samarbete med Expodul inredningar.